Supervision

Om supervision

Jeg superviserer ledere og medarbejdere både enkeltvis og i grupper. 

Når jeg superviserer bestræber jeg mig på, at vi sammen får skabt et rum, der opleves som tillidsfuldt, respektfuldt og fagligt inspirerende. Vi tager afsæt i det som fagpersonen eller teamet ønsker hjælp til. Gennem dialogbaserede interviews undersøger vi sammen ønsker, ressourcer og forsøgte handlinger med henblik på at skabe nye perspektiver og handlemuligheder ind i fagpersonernes komplekse hverdag. 

I supervisionen trækker jeg særligt på den systemiske og den løsningsfokuserede tilgang, når jeg stiller undersøgende og refleksive spørgsmål.

Jeg er optaget af, at man som fagperson reflekterer over det man selv har tænkt og erfaret. Teamet og jeg som supervisor byder også ind med viden, erfaringer og refleksioner i en struktureret ramme for at skabe nye handlemuligheder.

Når supervisionsgruppen er på under 4 personer, vil supervision enten kunne foregå i mit kliniklokale eller på Jeres arbejdsplads. Er gruppen på over 5 personer vil supervisionen skulle være på Jeres arbejdsplads. Supervision kan selvfølgelig også være online.

Mine kunder sige

Rikke har en meget omsorgsfuld og en anerkendende måde at være supervisor på. Den anerkendende tilgang føles som et boost ift, at tro på egen vurdering/faglighed og giver energi til at fortsætte sit arbejde i en meget travl hverdag. Rikke er desuden god til at rammesætte supervisionen og til at få tydeliggjort, hvad der forventes ift rollefordelingen i supervisionen. Rikke er særligt god til at skabe et rum, som virker trygt for alle. Rikke har øje for forskelligheder i teamet og har øje for, hvordan vi i fællesskab i  supervisionen, kan være med til at skabe læring og udvikling hos hinanden. Det er tydeligt, at Rikke har erfaring med handicapteamets målgruppe.

Tilbagemelding fra rådgiverne i Handicapteam, Familier, Unge og Handicap, Hillerød Kommune

Jeg kan også hjælpe med:

Metaløft