Udtalelser fra mine kunder

Karen Gerdes
Teamleder, Børne og Familieafdelingen, Middelfart Kommune

Praksiskursus om inddragelse i indsats og sagsforløb. Rikke har en tilgang til undervisning som er meget involverende, praksisnært og som får kursisterne til at præstere og yde deres bedste ift afprøvelse af nye metoder. Fra hver temadag gik vi hjem med fornyet energi på måder at møde barnet /den unge på. En tilgang som var inddragende og hvor barnet føler sig set og hørt i børnesamtalen. Sidst men ikke mindst blev kursisterne udfordret på egen fagpersonlig udvikling og fandt nye faglige og kreative sider af sig selv i den vigtige børnesamtale.

Steen Bager
Teamleder, Familievejledningen, Center for Børne- og Ungerådgivningen, Ballerup kommune

Rikke er en fremragende løsningsfokuseret supervisor, som jeg fik anbefalet af bekendte. Rikke er selv tidligere leder og det kan man mærke. Rikke er ikke bange for, at give sine egne bud ind i den ledelsesmæssige problemstilling. Jeg går beriget fra supervisionen, klar til at handle relevant og skabe nyt.

Sandra, Rådgiver Børne- og Familieområdet

Efter flere års ansættelse i en familieafdeling og håndtering af adskillige vanskelige sager og komplekse problemstillinger, slog én sag mig helt ud af kurs og fik indvirkning på både mit arbejds- og privatliv. Negative tanker, overtænkning og bekymringer fyldte meget og jeg var bekymret for, om jeg kunne fortsætte i det arbejde, som jeg holder så meget af. Jeg startede i et forløb hos Rikke, hvor jeg fik konkrete værktøjer til at lære nye mentale vaner og strategier til at håndtere negative tanker og følelser.

Jeg blev i stigende grad i stand til at betragte tanker og bekymringer på en anden måde, og kunne på bedre vis tage afstand fra dem ved at give de negative og svære tanker mindre opmærksomhed – og mit overskud og min livsglæde vendte tilbage. Dette ikke kun i relation til ovennævnte sag, men også mere generelt, idet jeg efterfølgende har oplevet det virksomt i andre sammenhænge.

Bine Baadsgaard
Leder af det udgående ressourceteam/PPR Herlev

I Herlev kommune har vi brugt Rikke Nylander i et kompetenceudviklingsforløb i at bruge søjler som redskab til at strukturere tværfaglige løsningsfokuserede drøftelser. Forløbet var målrettet ledere og medarbejdere i dagtilbud og skole, og samarbejdspartnere bredt på 0-18 års området. Forløbet var bygget op over flere undervisningsgange og var en vekselvirkning mellem oplæg og facilitering af drøftelser i teams. Vi har været meget glade for Rikke som underviser, hun har en bred faglig viden og gode undervisningskompetencer. Hun formår at tilpasse oplæg og drøftelser til den specifikke målgruppe, samt at gøre undervisningen vedkommende og relevant for mange forskellige faggrupper.

Familiefagligt udviklingscenter, Randers Kommune

På familieområdet i Randers Kommune har vi arbejdet målrettet på implementeringen af LØFT og SOS som mindset og metode. I den forbindelse har vi haft fornøjelsen af Rikkes viden og kompetencer omsat i fem to-dages kurser med primært fokus på netværksinddragelse og facilitering af inddragende netværksmøder. Rikke formår at være levende i sin formidling af teorien samtidig med at hun omsætter den til praksis sammen med kursusdeltagerne. Rikke har stor erfaring fra arbejdet med udsatte børn, unge og familier, hvilket skinner igennem i hendes formidling, hvor hun hele tiden opleves praksisnær og nysgerrig på deltagernes egne erfaringer. Vi giver Rikke vores bedste anbefaling.

En rådgiver fra en supervisionsgruppe

Supervisionen har været: 

  • Et tillidsvækkende rum med respekt for den enkelte og gruppen.

  • Relevant og kommer fagligt i dybden.

  • Ordentlig og jeg føler at der er tid og rum til at sige det jeg har på hjertet. Kort et rum uden stress. 

  • Velstruktureret med passende pauser med en klar og tydelig rollefordeling.
  • Etisk – med respekt for supervisanten.

Charlotte, leder opholdssted for unge

Psykolog Rikke Nylander er en af de mest begavede og professionelle mennesker jeg har mødt. Rikke er tilknyttet vores anbragte unge som ekstern psykolog og med sin empatiske, lyttende og imødekommende tilgang evner Rikke at skabe et rum for de unge, hvor de kan føle sig trygge og åbne op for fortællinger om svære ting i livet. Hun er nærværende og empatisk i sit møde med de unge og samtalerne foregår altid på deres præmisser. 

Jeg har haft den glæde ligeledes at deltage i undervisning sammen med medarbejdergruppen og også her demonstrerer Rikke en formidlingsevne, der ligger langt over middel, hvor hun på fornemste vis formår at formidle vanskelig teoretisk viden til et genkendeligt og håndterbart sprog.

Handicapteam, Familier, Unge og Handicap, Hillerød Kommune, fra rådgiverne

Rikke har en meget omsorgsfuld og en anerkendende måde at være supervisor på. Den anerkendende tilgang føles som et boost ift, at tro på egen vurdering/faglighed og giver energi til at fortsætte sit arbejde i en meget travl hverdag. Rikke er desuden god til at rammesætte supervisionen og til at få tydeliggjort, hvad der forventes ift rollefordelingen i supervisionen. Rikke er særligt god til at skabe et rum, som virker trygt for alle.

Rikke har øje for forskelligheder i teamet og har øje for, hvordan vi i fællesskab i supervisionen, kan være med til at skabe læring og udvikling hos hinanden. Det er tydeligt, at Rikke har erfaring med handicapteamets målgruppe.

Pernille, rådgiver Børne- og Familieområdet

Selvom jeg har mange års erfaring i at arbejde med udsatte familier, hvor man har oplevet lidt af hvert som rådgiver, oplevede jeg at få en sag, som påvirkede mig i den grad, at jeg har havde svært ved at vide, hvordan jeg skulle navigere både fagligt, personligt og ikke mindst følelsesmæssigt. Jeg fik derfor tilbuddet om at få samtaler med Rikke, som jeg takkede ja til.  

Samtalerne var en stor hjælp, da Rikke hjalp mig til at tænke mine tanker højt, ved at stille spørgsmål som fik mig til at reflektere over behandling af sagen, min reaktion samt den følelse jeg havde efterfølgende. Samtalerne bekræftede mig i, at det vi gør i vores fag, er ud fra bedste evne og ønske om at hjælpe familier med at skabe en forandring og ikke mindst at sikre barnets trivsel og udvikling, og efter et par samtaler, oplevede jeg at kunne bruge de strategier som Rikke havde hjulpet mig med at få, og dermed få en ro hos mig selv der gjorde at jeg havde ny energi til at fortsætte mit arbejde.

Metaløft