Online samtaler

Om online samtaler

Onlinesamtaler kan være et godt tilbud, hvis du bor langt væk, hvis du af praktiske grunde har svært ved at få fysiske samtaler til at passe ind i din hverdag, eller du bare foretrækker at samtalerne foregår online. 

Min erfaring er, at samtaler online fungerer godt, og langt de fleste af mine klienter er meget positive efter at have prøvet det.

Til onlinesamtaler benytter jeg Whereby, da det opfylder de krav, som der stilles til digital sikkerhed. Jeg sender dig et link forud for den første samtale.

Linket fører dig ind til et virtuelt møderum, hvor du er i et venteværelse og så lukker jeg dig ind når samtalen starter. Vi bruger det samme link hver gang, så du nemt kan finde ind i det virtuelle møderum.

Mine klienter siger

Rikke er som psykolog ekstremt dygtig, udfordrer mig på kærlig facon, er god til at læse mine support behov, og jeg går altid smilende fra Rikke efter en session. Rikke er god til at få mit kreative hoved og mange tanker sat i rette perspektiv og kasser.  Jeg oplever Rikke som, en psykolog, der vil hendes klienter det allerbedste på en kærlig og skubbende måde.

Klient, J. mand 52 år

Jeg kan også hjælpe med:

Metaløft