Undervisning/temadage

Om undervisning/temadage

Jeg har undervist fagpersoner gennem de sidste 15 år primært med afsæt i den løsningsfokuserede tilgang. Jeg har fokus på, hvordan dem vi er optaget af at hjælpe, bedst muligt kan komme til orde og blive lyttet til og forstået.

Jeg foretrækker at undervise praksisnært og med en vekselvirkning mellem teoretisk viden og perspektiver og praksisøvelser, faglig dialog og refleksioner. Min erfaring
er, at det der formidles i undervisningen skal kunne afprøves, oversættes og videreudvikles ind i den kontekst deltagerne skal bruge det i.

Du  er mere end velkommen til at kontakte mig for at høre, om det du ønsker dig at I skal blive dygtigere til, er noget jeg har de rette kompetencer til at kunne tilbyde, og ellers kender jeg muligvis en anden dygtig fagperson jeg kan henvise til.

Eksempler på emner på temadage og uddannelsesforløb over 2-8 dage

Mine kunder siger

I Herlev kommune har vi brugt Rikke Nylander i et kompetenceudviklingsforløb i at bruge søjler som redskab til at strukturere tværfaglige løsningsfokuserede drøftelser. Vi har været meget glade for Rikke som underviser, hun har en bred faglig viden og gode undervisningskompetencer. Hun formår at tilpasse oplæg og drøftelser til den specifikke målgruppe, samt at gøre undervisningen vedkommende og relevant for mange forskellige faggrupper.

BINE BASGAARD
Leder af det udgående ressourceteam/PPR i Herlev

Jeg kan også hjælpe med:

Metaløft