Løsningsfokuseret tilgang

Introvideo til løsningsfokuseret tilgang

Løsningsfokuseret tilgang

Den løsningsfokuserede tilgang (LØFT) er udviklet af særligt Kim Insoo Berg og Steve De Shazer siden 1980’er og er gennem årene videreudviklet af en lang række dygtige praktikere og forskere. 

Selvom LØFT oprindeligt er udviklet som en metode i den terapeutiske kontekst, har tilgangen vist sig også at være meget effektiv som metode i coaching, supervision, teamprocesser og organisationer. 

En helt central grundantagelse i den løsningsfokuserede tilgang er, at problemer og løsninger er to uafhængige systemer. For at blive klogere på fremtidige løsninger skal vi primært have fokus på de muligheder, ressourcer og evner, der kan bringe dem vi samarbejder med, nærmere deres fremtidige ønsker og mål. En anden grundantagelse i LØFT er, at dem man samarbejder med, uanset udfordringer, allerede besidder de afgørende evner og elementer til at kunne håndtere de løsningstiltag, som de gerne vil udvikle. Det er derfor vigtigt, at man undersøger det, der allerede virker og fungerer godt fremfor at tilføre ny viden eller kompetencer.

Hvordan arbejder man i den løsningsfokuserede tilgang?

Alt samarbejde med afsæt i den løsningsfokuserede tilgang, uanset om det er coaching, terapi eller procesfacilitering, tager udgangspunkt i, hvad det er den man taler med, ønsker at få ud af samarbejdet. Man går på opdagelse i og udvikler detaljerede beskrivelser af, hvordan de ønskede forandringer vil se ud i forskellige hverdagssituationer. Herefter undersøges konkrete situationer og handlinger, der allerede fungerer i overensstemmelse med vedkommende ønsker. Fokus er på at identificere, hvad der får disse situationer til at fungere, så man fremadrettet kan gøre mere af det samme og med opmærksomhed på de små, konkrete og opnåelige skridt og succeser, der skal frem i lyset. 

Metaløft