Om mig

Hvem er jeg?

Jeg hedder Rikke Nylander, er født i 1972 og er opvokset i København. Jeg har siden jeg var 20 år været optaget af at forbedre trivsel og gøre en forskel for mennesker, der har befundet sig i vanskelige livssituationer. Før jeg startede Metaløft, har jeg arbejdet pædagogisk med unge og som klinisk psykolog, familiebehandler, konsulent, leder og underviser.

Jeg blev uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet i 2006 og blev autoriseret psykolog i 2013. Jeg har løbende efteruddannet mig indenfor flere forskellige terapeutiske retninger og i ledelse. Det betyder, at jeg i dag står stærkt når jeg laver terapi, coacher, superviserer, underviser eller agerer som proceskonsulent, da jeg kan trække på viden og metodiske greb fra forskellige tilgange alt efter, hvad problemstillingen og situationen kalder på. 

Jeg har gennem årene oparbejdet et stort kendskab til de glæder og udfordringer, vi alle ind i mellem kan have i vores liv, hvad enten det er i vores privatliv, familieliv eller arbejdsliv. Jeg er fortsat optaget af at skabe øget trivsel og gøre en forskel for dem, jeg samarbejder med, uanset hvilken del af livet der er fokus på. 

Du kan læse mere om de ydelser jeg tilbyder her og de metoder som jeg anvender her.

 Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og er underlagt de fælles nordiske regler om etik og tavshedspligt.

Arbejde/Erfaring

2019 -

Selvstændig, Metaløft

2019 - 2020

Klinisk psykolog, Cektos
Individuelle samtaler og gruppeforløb ud fra den metakognitive tilgang.

2016 - 2019

Afdelingsleder, Familiehuset Furesø
Leder af Familiehus med 25 medarbejdere, der udbød familiebehandling og gruppeforløb for børn,
unge og forældre. Jeg var ansvarlig for det faglige, strategiske, økonomiske og personalemæssige
i Familiehuset.

2012-

Freelance underviser via Seminarer.dk
Underviser fagpersoner i samtaler med børn og unge, kommunikation og i inddragende metoder
og netværksmøder med afsæt i den løsningsfokuserede tilgang.

2013 - 2016

Afdelingsleder, Borgercenter Handicap Børn; Københavns kommune
Afdelingsleder for Familiehus og for myndighedssagsbehandlere (ca. 20 medarbejdere).

2011 - 2013

Socialfaglig koordinator Borgercenter Børn og Unge – Bispebjerg, Københavns kommune
Socialfaglig koordinator for Familiehuset og sikkerhedsplansgruppen. 3 mdr. konstitueret
afdelingsleder for alle foranstaltningsgrupperne.

2009 - 2011

Konsulent i Borgercenter Børn og unge, Københavns kommune
Implementering af den løsningsfokuserede metode og Signs of Safety blandt sagsbehandlere
og foranstaltningspersonale.

2006 - 2009

Familiebehandler i ”Familien i Centrum”, Københavns kommune
Havde individuelle og gruppeforløb. Oplærte kollegaer i familiebehandling og underviste
sagsbehandlere i løsningsfokuseret tilgang og Signs of Safety.

2004 - 2005

Studentermedhjælper i Professionel psykologisk færdighedstræning, Institut for Psykologi,
Købehavns Universitet

2000 - 2002

Døgnkontakten, Københavns kommune, pigeprojekt
Opstart af et dagbehandlingstilbud for svært belastede piger i alderen 13-19 år.

1995 - 2000

Døgnkontakten, Københavns kommune, fast vikar
Et krisecenter for børn og unge 12-18 år. Var tilknyttet rådgivnings- og akutboligafdelingen.

1994 - 1995

Den Gule Flyver, støttelærer og medhjælper
Et skole-dagbehandlingstilbud for 13-19 årige unge med familie- og skolemæssige vanskeligheder.

1993 - 1995

Den integrerede institution Pakhuset, børnehave/fritidshjem, fast vikar

1992 - 1995

Reden, frivillig medarbejder
Et værested for narkoprostituerede kvinder

1992

Clen Parva Young Offenders Center, frivillig medarbejder
Et ungdomsfængsel for 16-21 årige unge mænd i England. Deltog i uddannelses-, psykolog- og
beskæftigelsesafdelingen.

1992

Witchurch Psychiatric Hospital, frivillig medarbejder
Et psykiatrisk hospital i Wales. Deltog i aktiveringen af patienter og samtaler med indlagte patienter.

Uddannelse

2021

MCT-1 certificeret i metakognitiv terapi v/Adrian Wells og Hans Nordahl

2021

Færdiggjort EMDR uddannelse, er EMDR-terapeut

2021

Advanced Certificate in Solution Focused Practice, BRIEF

2015

Diplom i ledelse ved Metropol København

2013

Autoriseret Psykolog ved Psykolognævnet

2011 - 2012

Ledelsestalent udviklingsforløb, Københavns kommune

2011

2-årig specialist uddannelse for psykologer i eksistentiel fænomenologisk psykoterapi ved The
New School of Psychology

2008

1-årig autorisationsforløb på DISPUK

1995 - 2006

Kandidat i Psykologi, Københavns universitet

2001

DISPUK, 2.året tværfaglig familieterapeutisk efteruddannelse, Systemisk Teori og Metode

1999

DISPUK, praktik hos Allan Holmgren

1993

Roskilde Universitets Center, Hum. Bas., international linje, 1 år

Kortere kurser

Arianne Struck, Stabilisering af børns traumer
Sussie Essex, Ord og billede/rollespil i sikkerhedsplaner
Harvey Ratner og Chris Iversen, Løsningsfokuseret samtale
Andrew Turnell, Signs of Safety
Andrew Turnell, Sikkerhedsplaner
Eia Asen, Master Class i fler-familie grupper
Michael White, Narrativ terapi
Harry Kormann, Den løsningsfokuserede samtale
Ben Furmann, “Jeg kan” 
Janne Graff, Den narrative metode
Jørgen Rieber, Om det anerkendende arbejde med unge

Metaløft