Metoder

Metoder

Jeg arbejder som udgangspunkt eklektisk forstået som, at jeg trækker på flere forskellige teoretiske tilgange og terapeutiske metoder. Det gør jeg fordi de mennesker, jeg samarbejder med, er forskellige og derfor også har forskellige problematikker, styrker og ønsker ift hvad de gerne vil have ud af et samarbejde

Jeg tilpasser hvilke metoder og tilgange, der kommer i spil afhængigt af, hvem det er jeg samarbejder med, hvad det er vi samarbejder om og jeg justerer løbende ift om den ønskede effekt opleves eller om der er brug for at afprøve nye veje.

Fælles for de tilgange og metoder jeg arbejder med er, at de indeholder konkrete og effektive værktøjer til at arbejde med: 

— Psykisk sundhed og robusthed
— Indre ro og psykisk velvære
— Håndtering af overtænkning 
— Adfærds- og vaneændringer

Metaløft