Metakognitive tilgang

Introvideo til Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi (MCT) er en nyere evidensbaseret psykologisk behandlingsmetode til behandling af psykiske lidelser som generaliseret angst, social angst, OCD, stress, depression og PTSD.

MCT er udviklet af psykologi professor Dr. Adrian Wells og baseres på forskning, der viser at det ikke er de negative tanker i sig selv, som gør os angste, stressede og deprimerede, men det er når vi bruger lang tid på at overtænke og overhåndtere negative tanker og følelser, at vi får det psykisk dårligt.

Når vi prøver at finde svar på vores mentale udfordringer ved fx at analysere fortiden, bekymre os om fremtiden og holde øje med, hvordan vi har det inden i, kommer vi til at bruge rigtig meget tid og energi på de negative tanker og vi kommer dermed  til at forlænge og fastholde dem. Når vi i stedet får givet vores sind ro og pauser fra håndteringen af negative tanker, vil vi opdage, at vores sind regulerer sig selv. De negative tanker og følelser er forbigående oplevelser i vores sind.

Hvad arbejder man med metakognitiv terapi?

Fokus i metakognitiv terapi er på, hvordan man kan komme til at bruge mindre tid på negative tanker, følelser og kropslige symptomer. Det gør man bl.a. ved hjælp af små øvelser og refleksioner, som hjælper til at erfare, hvordan man kan håndtere tanker, følelser og kropslige symptomer mere fleksibelt. Der er  opmærksomhedspunkter, som øves mellem sessionerne, så man i dagligdagen anvender de nye indsigter i sin hverdag og udvikler nye og mere hensigtsmæssige tanke-vaner.

Du kan læse mere om metakognitiv terapi og forskning her

Metaløft