EMDR

.

Introvideo til Metakognitiv terapi

Hvad er EMDR?

EMDR er en forkortelse af “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” og er udviklet af Dr. Francine Shapiro i 1980’erne. WHO anbefaler EMDR terapi til voksne som en effektiv terapi til behandling af PTSD og forhøjede stresstilstande. Metoden er evidensbaseret og har også vist sig effektiv ift børn og unge, samt andre psykiske og somatiske tilstande. 

EMDR terapi hjælper børn, unge og voksne, der har oplevet tidligere ubehagelige hændelser, der skaber et nutidigt ubehag i dagligdagen fx i form af psykiske forstyrrelser som invaderende erindringer, overvældende følelser, mareridt, angst og lav selvværdsfølelse. De psykiske traumer er ofte fra ulykker, naturkatastrofer, voldtægt og overfald, men det kan også være i forbindelse med reaktioner på fysisk sygdom og indlæggelser og oplevelser af tab og svigt.

Hjernens reaktion på traumer

Når vi oplever traumer, svære situationer og chok, kan vores hjernes evne til at bearbejde det sættes ud af spil, hvorfor vores normalt velfungerende forarbejdningsevne ikke fungerer. Det betyder, at hændelserne ikke bliver lagret på samme måde som vores andre erfaringer, men at de lagres i en mere rå form. Når det sker, oplever vi, at de følelser og kropslige fornemmelser vi havde da hændelsen skete, genaktiveres i dagligdagen også selvom vi rationelt godt ved, at den traumatiske hændelse fandt sted for lang tid siden.

EMDR terapien kan hjælpe til at de nutidige symptomer og gener mindskes eller helt forsvinder, idet EMDR hjælper hjernen med at få bearbejdet hændelserne, så de bliver lagret ligesom vores andre erfaringer. Der kan i terapien både fokuseres på bearbejdning af oplevelser i fortiden, situationer i nutid som kan være udfordrende og mestring af fremtidige situationer.

Hvordan arbejder man i EMDR terapi?

I EMDR terapi afdækker man sammen de vigtigste oplevelser, der relaterer til det nutidige problem og udvælger, hvilke erindringsbilleder, der skal bearbejdes. Bearbejdningen foregår ved, at terapeuten låser op for traumet ved at aktivere det ubehag, der er forbundet med hændelsen og påvirker kroppen skiftevis i den højre og venstre side enten via ”øjenbevægelser” eller ”tapping”. Når kroppen stimuleres på denne måde aftager eller forsvinder det ubehag og stress, der er forbundet med de svære oplevelser. Efter behandlingen kan man stadig huske, hvad der er sket, men det er mindre ubehageligt at tænke på.

En EMDR session varer mellem 60 og 90 minutter. 
Det er mest hensigtsmæssigt, at der er ca en uge mellem hver behandlingssession. Forløbets varighed varierer i forhold til omfang og kompleksitet, og de ressourcer og styrker personen har til rådighed. 

Hvis du vil læse mere om EMDR kan du indhente viden her:
www.emdr.dk
www.emdrcenterdanmark.dk

Metaløft